Щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування

20 Ноя
0
37

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів  для загального водокористування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
«Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, 
ст. 189):
1) у статті 47:
частину другу доповнити другим реченням такого змісту: «Забороняється обмеження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом»;
у частині п’ятій слово «заборону» замінити словами «встановлені обмеження»;
2) у статті 88:
частину тринадцяту замінити двома новими частинами такого змісту:
«Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».
У зв’язку з цим частини чотирнадцяту — сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою — вісімнадцятою;
частину п’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту: «Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною за рішенням суду»;
3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) обмеженні в будь-який спосіб безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом».
3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 3-4, ст. 27):
1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду»;
2) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.
У разі якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції»;
3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах, крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками».
4. Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
«14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
5. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, ст. 107; 2014 р., № 14, ст. 248; 2017 р., № 17, ст. 203) доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.
3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону шляхом:
1) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
29 жовтня 2019 року.
№ 233-IX.
Источник — официальное издание Верховной Рады Украины ‘Голос Украины’ — Щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування

Свежие новости
В Геническе спокойно
Проехал по улицам Геническа - тихо и спокойно. Военкомат, база погранцов - никаких видимых разрушений не видел АТБ - очередь, вообще у всех магазинов очереди за продуктами. Рынок пустой. Банкоматы ...
Что происходит сегодня в Украине
"даю только то, что получил подтверждение от военных.1) Удары по военным аэродромам: Чугуев, Краматорск, Озерное, Кульбакино, Васильков.2) Удары по базам хранения и арсеналам.3) Морской десант в Од...
Война в Геническе 24-2-2020 (обновляется)
7-05 Сообщают что мосты целые, но в сторону Арабатской стрелки что-то мощно прилетело Сирены оповещения молчат В 6-48 сильный взрыв в сторону Арабатской стрелки - удар по мостам ?? В 6-40 ...
Агент Кремля, нардеп от Херсонщины Алексей Ковалев отказался голосовать за принятие санкций против РФ
Верховная Рада Украины утвердила постановление №7064 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в связи с имеющимися и по...
Режим чрезвычайного положения будет введен на всей территории Украины
На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, кроме Луганской и Донецкой областей. Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщил...
Объявления
Виноградная, 19
Виноградная, 19
Генгорка
Отель «Комфортный»
Отель «Комфортный»
Генгорка
Все объявления
💬
Сейчас обсуждают
))) наконец то
Личное: Продолжается интенсивная стрельба в сторону пгт.Рыково (пгт.Партизаны)
Будем Раздавать долги..Накопилось много..Захар жди скоро буду..Тетерятик
Личное: Обстановка сейчас на втором мосту — фото
Российская техника стоит в ожидании возле въезда в город со стороны н. Алексеевки
Личное: Геническ, полдень, обстановка
Война скоро будет, Гляйвиц уже за углом
Срочно. Министерство обороны России закрыло небо над Азовским морем
Что камни с неба вдруг оказались реальностью ? Привыкай, вас к России присоединили, не...
Личное: Хорошо там где нас нет или шикарные дороги соседнего Крыма ?
🔥
Популярное
Война в Геническе 24-2-2020 (обновляется)
Просмотров: 4596
Телефон ж-д вокзала Новоалексеевки и справочная информация (фото)
Просмотров: 998
В Геническе спокойно
Просмотров: 872
Разведывательный американский дрон летит из Израиля в сторону Украины
Просмотров: 749
Что происходит сегодня в Украине
Просмотров: 557
Стоимость продуктов в Геническе
Центральный рынок, 30.12.2021
Картофель
Картофель
7-12 грн/кг
Лук
Лук
10-20 грн/кг
Огурцы
Огурцы
10 грн/кг
Помидоры
Помидоры
12 грн/кг
Пеленгас
Пеленгас
100 грн/кг
Живое пиво
Живое пиво
32 грн/0.5л
Юмор
Каждая женщина знает, что ее мужчина пару раз в неделю занимается cекcом, а вот с ней или без — это она решает сама
Telegram
Телеграм канал
Результати виборів міського голови
Місцеві вибори 25.10.2020
1
Тулупов О.В.
27,8%
2
Євстратов А.О.
26,73%
3
Плохушко В.О.
24,03%
4
Пінаєв О.В.
11,66%
5
Терських О.О.
2,67%
6
Пилипчук І.В.
2,54%
7
Галицький О.А.
2,21%
8
Корнєйчук В.І.
0,88%
9
Малюков Г.А.
0,86%
10
Мотика Л.І.
0,57%
Опрос
Удовлетворены ли вы работой городского головы Александра Тулупова ?
👍 Да - 12
👎 Нет - 59